2019/05/14

Там, където оставаш

2

Небето днес несмело се оглежда в дъждовните огледала, осеяли нощес земята. Рисува му се по тях със слънчеви пръсти – някаква музика, някакви приказки, някакво бъдещо време. Играе си с лодки от вятър. Нетрайни картинки, пълни с проблеснали мигновения. Но остава в тях – мъничко синьо, късче небе, спомен за вечност. 
Там, където избереш да останеш, е всичкото в което искаш да бъдеш.
Добър ден, Живот! 💖


Снимка: Димитра Лефтерова

2 коментара:

Ивета каза...

Толкова кратко, а така смислено. Възхитена съм!

Христина Чопарова каза...

Благодаря Ви, Ивета! :)
Радвам се да Ви приветствам с "Добре дошли!" в личния ми блог и да видя, че откривате за себе си по нещо от моите "стенограми" с перце от Душа.