2018/12/16

Полети

0

Отгоре се изсипва Тишина. Бяло бялото прегръща и рисува живи приказки в неделя. Прорасналите перца са нетърпеливи... за полети между случващата се и още неслучилата се реалност. Голямата наука да живееш щастливо се състояла в това да живееш само в настоящето. Ех, Питагор!  Те, мечтите, са полетите на Душата извън рамките на времето.

 

Рисунка: Рене Магрит