2018/11/19

Звукът на топлината

0

Снегът хрущи под стъпките с крехкостта на черупка от охлюв. Скрупппп... Звук от последните листа, замръзнали в белотата. Изглеждат като строшени бижута под дремещия взор на лампите. Скрупппп... и зад завоя се мярва призракът на Декември, наметнат с дрипава мъгла. Нощта милостиво ще го утеши в задимените си обятия. Скруппп... Този път звучи като бисквити. От онези, дето чаят ми поглъща преди мен, заради медената им крехкост. Звучи и като пукащите съчки на онова огънче, опазено отляво. Блажени са всякога онези, които и в най-тъмното могат да светят...  Снимка: Димитра Лефтерова