2018/07/21

Вечен сезон

0

Днес синичкото горе е щастливо – наситено, всепоглъщащо и бездънно. Слънцето разсъблече всички сенки от сивите панели и ги наметна с усмивките си. Да светят! Миг по-късно следобедът се изпълни с тихо бръмчене и аромат на окосени треви – последният живителен дъх на избуялото юлско зелено. След цялата сиводъждовност, Събота закачливо разлюлява новите си светещи одежди. И се усмихва на света, на влюбените котки, на птиците-небета, на далечните вести от Август.
То, лятото отляво... е вечен сезон. 💛