2018/03/07

Усещане за пролет

0

Март дълго рида върху топлото рамо на дългата нощ. Щастлива, утринта целуна мокрите клепачи на локвите и ги превърна в елмази. Най-прекрасният килим за босите нозе на идващата Пролет, в чиито стъпки да никне обич в зелено и бяло. В диплите на прозрачната ú риза спи магия за събуждане.

То, обновлението, е прекрасното дете на неукротената нежност.  


изображение: интернет