2018/03/14

Сянката на лятото

0

Сянката на лятото се мярка край алеите, яхнала конче от вятър. Препуска към невидими купи сено, в които да се бухва с щастлив смях. И да вади клечки от косите си, докато брои звезди в небесната кошница. Сянка, изтъкана от слънце, от чиито джобове изпадаха в следобеда най-блестящите лъчи. Подозирам, че лятото ги изгуби нарочно. Ей така, на шега. За косите на Сряда, за врабчите крила. И за спомен, който предстои.

Обичам сенки, които могат да оцветяват мрак. :)
Снимка: Елена Шумилова

2018/03/09

Музиката на Живота

0

Със сини гребени днес необятът подготвя голите клони за празник. Бъдещото зелено, неродено още, спи затоплено под слънчеви кордели. Птича гълчава отмерва ритуалното време с нестройни трели. Той, празникът, е всякога отвътре. В наслаждението от всичко идващо и случващо се. В пълното отпускане във Всичкостта с онова щастливо доверие, че идва още от същото – прекрасно, стоплящо, чудо. Тихите му стъпки всъщност кънтят.

Благословен е всеки, удостоен с дара да чува музиката на Живота. :)
Фото: Елена Шумилова

2018/03/07

Усещане за пролет

0

Март дълго рида върху топлото рамо на дългата нощ. Щастлива, утринта целуна мокрите клепачи на локвите и ги превърна в елмази. Най-прекрасният килим за босите нозе на идващата Пролет, в чиито стъпки да никне обич в зелено и бяло. В диплите на прозрачната ú риза спи магия за събуждане.

То, обновлението, е прекрасното дете на неукротената нежност.  


изображение: интернет

2018/03/01

Само с нежност се отключват сияния

0

Дланите на Марта отрано наместват бели дантели по клоните и ръсят вълшебства върху събудени котки. Скърцащият шепот на снега е молитва за обнова, за зелени дни и разлюляно обичане. А под нежните ласки на утрото светът сияе в златисто...

... защото само с нежност се отключват сияния. 


изображение: интернет