2018/01/22

По неделник

0

Новата седмицата още разказва стари приказки, наръсени със сняг. Януарските котки бързат да се сгушат в безснежните квадрати под колите. Купчина гуми са притихнали на побелелия паркинг. Като гигантски понички, съборени от подноса на небрежен сервитьор. Разрошени врабци шарят с тънички стъпки отгоре. Поне делник е... По неделник още. Сигурно затова е загубил някъде златните кантове, с които се поръбват сутрешни хоризонти. Нищо, има още от лилавите - за полуздрача. Ще спретне джазова нощ, с леко мъглив ореол.

Знае, че когато си тръгва, послеписът му трябва да бъде усмивка. Голяма и цветна. :)изображение: лични драсканчки