2018/01/21

Покрив от криле

0

Щастието се пързаля в белите следи на Неделята, закачливо ръси снежен прах от клоните и смехът му цигулково гали замръзнали жици. Разтопява се в топли преспи от прегръдки и бълбука синхронно в кафето.
Препълнено е... защото знае как се приютява обич под покрив от криле. 
изображение: интернет