2018/01/06

Всички шепоти на света

0

Богоявление е... Денят на помнещата вода. Всичко речено днес ще е сторено, когато го прошепват Души.

Защото любовта е музиката от всички шепоти на света. 
изображение: интернет