2017/12/20

Гост за Игнажден

0

Любвеобилността на вятъра днес извиква сълзици. Ледните му пръсти ги избутват в ъглите на очите ми, а той се смее. Закачливо разрошва косите на хората и смешно криви шапките им. После хуква след подплашено птиче ято и за миг ветрило от крила разцъфва в избелялото небе. Никой не му се сърди. В добрите усмивки, срещащи моята, свети същият копнеж по топлинка. Бълбука и тиха благодарност за сърдечните слова, напълнили топлата чаша на утрото ми. 

Щом денят започва с обич и валящи вълшебства, прагът днес прекрачва самия Творец. 


изображение: интернет