2017/10/26

Димитровден

0

Утрото сгъна мъглите под стрехите и посипа мокрите улици с кленов килим. Знае как се посрещат огнени воини с врани коне, чийто тропот втъкава в земята зимна канава. Думите разплитат кордели от топъл въздух в студеното. Молитви за опазена жарава, за сгряти домове и добре загърнат свят. За пълни фенерчета отляво и прегърнати дни.
И за бели полети в заедност.

Да бъде! :)

 

изображение: интернет