2017/09/06

Съ-Един-Е-Ние

0

Съ-Един-Е-Ние.
Едно не сбор от две половини. То е сила от две цялости.
Единността е силата на многото.
Заедността е да сториш за другия това, в което искаш да бъдеш и ти. Затова случва чудеса. Изпитвам тиха благодарност, че ги виждам – все по-чести и съграждащи.
Колкото повече случим ЗаЕдно, толкова по-голям ще е поводът за радост, за празник.
Съ-Един-Е-Ние да Е! 
:)


изображение: интернет