2017/08/07

До седемте небета

0

Сред завесите на делничната обикновеност се спотайват вълшебни необикновености. Едни такива великанчести чудесца, чиито пръсти пеперудено те докосват по рамото. Ей така, привлечени от топлината на компаса отляво. За миг превръщат крилата ти в цветно хвърчило и със смях те избутват от ръба на делника. До седемте небета.

Там е позволено да се измерва само големината на усмивките. :)


изображение: интернет