2017/08/05

Утрини с привкус на радост

0

Кой каза, че радостта е безшумна?
Още неотворила клепачи, с щурм се бухна под завивките, такава една, безпричинна и щура. После ми посочи с пръст памуковите следи в небесносиньото, разсмя се и издаде заповед да бъдат вълшебства. Денят въздъхна доволно, намести се удобно на постланата лекота и се почувства искрено приветстван.
Остана да бълбука само тихата благодарност към съня, към чудесата, дето ги поръчвам по 3, а идват по 300... и защипаните усмивки из простора, чакащи да ги запратя към тези, на които са нужни.
Добър ден, Живот! :) изображение: интернет