2017/07/08

July Morning

0

В синкавия полуздрач над гнездото еднокрак наряд пази съня на потомството. Утринта се събуди и поруменя, докато се разминаваха с избеляващия мрак. После огнения диск разкъса тънката кожица на хоризонта и златните му устни целунаха кипящите от живот поля. Всички изгреви на света са пример за рождението, което се случва отвътре.

И молитвено поисках този свят всеки ден да се ражда с мисъл за чудо, за обич, за свързаност.


    


изображение: личен архив
/Джулай морнинг 2017/