2017/06/07

In the rain

0

Оловносивото небе потече по асфалта и следобедът се озвучи от шляпащите му целувки по боси стъпала. Джвак-джвак... Чадърите увиснаха безпомощно надолу, но пък усмивките устремено взеха завоя нагоре. Наводнено метро. После миг бездъждовност. И тежък аромат на бъз, разплел кордели в топлия въздух. Шляп-шляппп... Облаците удържаха скъсаните си поли, докато вратата на входа не изщрака зад мен.

Само нощта знае как се прегръща небе, обърнало целувките в куршуми.   изображение: интернет