2017/06/08

От въздишките на всички дни

0

Разроши за последно върхарите, изпи влагата по розите и тихо съблече крилата си в сенките. Вятърът, направен от въздишките на всички дни.

Искам да погаля перата му... за да си има слънце, като се събуди. изображение: интернет