2017/06/23

Баланс

0

Радостта от живота вирее единствено върху баланса на достатъчното.