2017/06/16

Небе за прегръщане

0

На небето днес му липсва усмивката. Иска ми се да го гушна това разтъжено необятче, да му върна лятносиньото и да му закача обратно слънчевия медал. Небе се прегръща само с обичливи полети. И с благодарност за локвите, в които после ще оглежда щастливия си смях.

Когато осветиш тъмното с фенерче, то престава да е тъмно. А когато го прегърнеш, то става на обич.   
изображение: интернет
/скулптура на Robin Wight/