2017/05/23

В тишината на светулков полуздрач

0

Когато светът утихне в тишината на светулков полуздрач, най-истинските неща звучат най-отчетливо.изображение: интернет