2017/05/20

Тя, Любовта...

0

Когато докосва, преобразява. От страховете прави летящи надежди. Погали ли, рогата стават крила. Изглежда малка, изгубена, смешна понякога. Слабостта ú сили прелива. Орисана в сумраци да броди, за да ги обръща в оазиси. Бърка често посоките, скарана е с компаса. Но където е нужна, е винаги навреме.
И всякога отляво...    
изображение: интернет