2017/05/02

Среща на мелодии

0

За да се получи песен, трябва да се срещнат мелодиите, които всеки носи в себе си. 

изображение: интернет