2017/05/18

Нишките на свързаността

0

Усмихвам се на синхронния танц на мислите си със светлината на лампата. Примигва с тихо жужене – акорд от подръпнатите нишки на свързаността.

А нощта пътува в звездна колесница...  
изображение: интернет
/вълшебна лампа на Николай Табаков/