2017/04/09

Чудото, наречено Живот

0

Многоцветен ден, прелял от слънце и жужащи еднодневки. Полусърдити облаци замерваха със сенки поляните и си придърпваха слънцето. Вятърът изрисува дантели по сребристите вълни на язовира, а горе, заслушани в конския тропот, глухарчетата се смаляваха в зеленото. Влюбени птици понесоха в синьото осанната песен на върбите. Душата ми хукна след лястовичите криле, да се гмурка сред омаята на възкресени аромати.

И да празнува в деня на цветята чудото, наречено Живот.  снимка: личен архив
/яз. Пчелина, 2017/