2017/04/08

Ден за архангели

0

Заспаха щурците, с роса по фраковете. А слънцето днес си събира топлината. Да я плисне отведнъж, да остане и за утре. Цветята го чакат. И птиците. С лъчи по крилата по-леко се лети, и по-ангелогласни са песните. Ден с ден не си приличат, само радостта расте и бълбука като непресъхващ извор.

Приказки да има и в тях да се сбъдват чудеса... 
изображение: интернет
/скулптура на Robin Wight/