2017/04/19

Нощта суши косите си

0

Твърде много рагтайм пулсираше в дъждовните вени по автобусните стъкла. Дорисуваха ми се усмихнати човечета по тях. И изкушените ми стъпки после нарочно цопваха в прелялото оловносиво. Локвите винаги обичат други локви... и почти винаги е без значение защо. А когато дъжд дъжда покрива, под стряхата на гълъбовата минорност безлунната нощ суши мокрите си коси. Утре ще търкулне обратно слънчевия талер.

Но сега... сега ще ú отива Бодлер.   

изображение: интернет