2017/04/25

Април без възраст

0

Той върви неуверено, клатушкайки се смешно. И гордо демонстрира на целия свят 24-каратова усмивка. Само когато си на две, можеш да си безразличен към гнева на април, оловносивите му настроения и намръщени следобеди. Очи с цвят на морска вода през септември срещат моите. Усмивката му тутакси се взриви в жизнерадостен смях. Вятърът фокуснически го скри в ръкава си и остана само беззъбата, музиколейна радост от срещата на разпознали се в полет. А после хиляди нюанси на зеленото от фертилната пролет наситиха деня.

Обичам късните следобеди на април, който с вълшебно очарование ме лишава от възраст, за да запази своята.  
изображение: интернет