2017/03/28

Безкраят в една прегръдка

0

Денят задъхано отброи сърдечните удари до дванайстия час. Мелодията им разкопча тишината и топло прегърна вторника.
Когато стрелките се превръщат в ръце, безкраят се побира само в една прегръдка.    
снимка: David Dubnitskiy