2017/03/22

В точния миг

0

Цветни улици... цветни от хора и слънце. И бавни автомобили с вежлива кротост. Малка прекрасница си бърбори с вятъра и размята антрацитни косици, уловила ръката на мама. Подарява ми такава усмивка, че в миг се чувствам като посветена в свръхважната тайна. Усмихвам се обещаващо, ще я опазя. В следващия миг към мен възторжено лети шпаньол с развети ушички. Влажно се запознава с лявата ми обувка и хуква ухилен нанякъде с невидимите си спътници. Пролетта опреде вълшебства... и ги окачи по тегелите на следобедната ми разходка.

Това, което ти е нужно, винаги идва в точния миг.  

изображение: интернет