2017/03/20

От слънце и лято, от щурци и от песен

0

Времето дърпа шеговито за краищата лудешкия ми устрем. Така и не се научих как се лети редом, че все съм извън календарните му маршрути. Бухнах се в слънчевите поляни на юли, а то още запраща по мен стрелички от пролетни кокичета. Замервам го с разтопени от зноя усмивки и хуквам пак след китарните си акорди. 

Когато си изтъкан от слънце и лято, от щурци и от песен, съществува само един сезон. 

изображение: интернет