2017/02/23

Спяща в дланите нежност

0

Деликатните пръсти на изгрева нежно погалиха покривите на блоковете и по бетонената кожа на етажите се разля надолу слънчева руменина. Прозорците се събудиха и стъклените им клепки примижаха в лятносиньо. Утрото изтри остатъците от сенките по ъглите на первазите и досъблече мрака от стените. Изумително събуждане в простичката всекидневна алхимия на светлината. И докато птичите криле възторжено разрошват клони, денят меко се настани в прегръдките на февруари.
Изпитвам потребност от допира на ръцете ми до топлото порцеланово кълбо с ухание на лимони. И от спяща между дланите нежност, която разказва приказки с дрезгав глас. 

Hallo, new day!


изображение: интернет