2017/02/17

Февруари е август

0

Карамелът на февруарското слънце меко се стопи между зъбите на вечерта. Петъкът лепне от сладост, дръзко разпуква балони от дъвка и оставя след себе си разпредени кордели от любовен въздух. Тънки като котешко мъркане.
Усещам, че първо ще дойде лятото, а после ще е пролет. Тя някъде е изгубила онези зелени обувки, с които танцува по поля и градини. А аз нарочно ще се изгубя в карамелената жар на февруари, по августовски разтопен.
Като усмивката ти, когато се смея. Като усмивката ми, когато се смееш. 
Нека да е лято... :)


изображение: интернет