2016/11/14

Живот с вкус на устни

0


Котешки лапи тихо пристъпват в сънноутринната шума. Звукът на двигатели е стихнал до мъркане. Обичам тишина, която шепне. 
Меко свети зад прозирните облаци балонът на изгрялото слънце. Бързащи хора, летящи коли... а времето стъпва на пръсти. 
Защото във всички утрини на света спят надежди. Целунете своите, за да се събудят. 
Смисълът на живота наистина има вкус на устни.