2016/10/28

The Last Dance

0


Късният октомври дирижира болеро. Цветност, празнуваща за последно живота. Есенна феерия от листа в ми минор. А изгревът е така пищен, с преливащо слънце. Скулптурно сивеят в заревото му съблечените клони.Дърветата винаги помнят последния танц.