2014/07/18

...

0


Побледнялото небе от изток придърпа разпокъсаното одеалце от сиви облаци, зави се и се разплака.
Бягайки от сълзите му, вятърът сумтеше и студения му дъх подгони по улиците прах и листа.
Титаничен гърмеж.

Напомняне, че прекаленият сън води до кошмари наяве.