2011/04/10

Touch the music 2

0

От облаците изригва мелодия.

Безумно ангелски звук. Флиртът му с душата ми ражда песен, чиито вълни поглъщат всеки сантиметър кожа. Настръхващ резонанс. И ведрина, от която пониква всеобичност.

Очите ми трябва да изпият синьото, докато останат само кубчета облаци в празната чаша на небето. Тази музика – дошла отникъде, за да детонира цялата ми сетивност.

Иска в замяна всяко парченце от полепнали седмични грижи, преглътнати думи, угаснал гняв, пепел от печал. Всичко минорно и сиво, което ù трябва за бъдещи летни полусенки.

Преображението е взаимна награда.
снимка: Worth1000