2010/07/13

А ли е вувузелът медия?

6

Поради невъзможност да изчета всичко изписано по въпроса "Медии ли са блоговете?", за да се съглася или не се, реших да предложа и аз едно мненийце – пък я го изчетете, я го пропуснете. Аз да се блогоизкажа...
A ли е вувузелът медия? Ха сега, де!

Не, блоговете не са медии.
Медите говорят НА хората. В блоговете хората СИ говорят помежду си.
Има огромна разлика: комуникацията предполага да говориш С някого. Другото е просто информиране.

Медиите не създават, а отразяват новини, за които уведомяват обществеността. Блогърът сам създава събития като реален участник в тях, и ги споделя с общност от хора. Долавяте ли разликата?

Ако приемем, че думата „медия” означава носител, и визира полето, върху което се разполага информацията, то всяко поле, което съдържа информация, би трябвало да е медия. Но значението ù е на „средство за масова информация/ комуникация/ осведомяване” (спорът кое е правилно още тече).
Информация може да бъде всеки текст. Комуникацията предлага наличие на двустранна връзка. Осведомяването касае интересите на много хора – поне според дефиницията „масова”. Така.

Значи, радио, тв и вестници са масмедиите, които осведомяват чрез продуктите си, а медия е съответно програмата, хартията, тв мониторите. По тази логика и блогът е медия. Но онова, което прави една медия именно медия, е не формата, а съдържанието и функциите/целите – поне според мен. И точно затова блоговете НЕ СА медии.

• Значи, първо трябва да се приеме за единодушно вярно твърдението, че медиите са „средство за масово осведомяване”. И това ще бъде така, докато говорят НА хората. Като вувузел. Но да оставим настрани сега вувузелите.
• Ако медиите са „средство за масова комуникация”, това предполага обратната връзка с аудиторията да става непосредствено или опосредствано, и по тази логика блоговете ще са медии. Защото там хората си говорят С хора.
• В случай, че медиите са „средство за масова информация”, то се получава нещо като тавтология – носители на информация са средство за масова информация. Тъпо.Предлагам да се нарекат „средство за масово информиране” – поне що се отнася до разликата между определение и действие. В такъв случай блоговете няма да са медии, поне що се касае до масовостта – информацията в тях е стойностна само за определен кръг хора, не за всички.

Докато не бъде решен спорът какво точно средство са медиите, мисля, че е малко раншко да се задава въпросът ли са медии блоговете.
Дъ енд.


картинка: интернет

6 коментара:

Владимир Иванов (krizt) каза...

:) Знаеш ли кое му е най-хубавото? Какво ще бъде блогът ни, определяме ние, а не някоя учена глава. Ако пък някои искат да се изживяват,като медии нека си се изживяват:).

Хриси каза...

Мда... а и блогът е продукт на решението на един човек, който независимо от своята публика, винаги може да реши да закрие блога си – нещо, което нито една медия не би могла да направи, освен ако не е заплашена от ниски рейтинги или фалит. Медийно харакири почти никога не се случва – един продукт се видоизменя, за да е потребяван, и зависи от твърде много фактори, управление и финансиране. В крайна сметка целите им са да осведомяват, образоват и забавляват. За което им се плаща.
Блоговете нямат конкретна цел, освен желанието за споделяне със себеподобни.
:)

Omnia каза...

Бе не знам- някои блогове имат конкретна цел, но това не изключва споделяне със себеподобни. Обикновено блоговете за готварство, за здраве- все целта им е да ти предложат нещо, на което да се научиш, да ти покажат, подскажат в определена, конкретна насока и никаква друга извън нея.

Като цяло обаче, не ги схващам като медиен продукт...

Хриси каза...

Сис, те и не могат да бъдат - в тях всеки по-скоро определя и изказва лично мнение, гледна точка, анализ – все неща, които априори не са медийни, доколкото личността не изразява позицията на една институция, а своята. И не защото е задължен, не защото трябва да попълни празната колона в определена рубрика, а защото сам е пожелал. И имат свободата сами да определят тематиката, изказа или етиката си :)
Медиите се съобразяват с редакционна политика, издател, институции, етични кодекси - повечето журналисти защо, мислиш, че имат лични блогове? :)

Omnia каза...

Хихихихихих, риторичен въпрос, Хрис;)))

Анонимен каза...

Good post and this mail helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.