2019/06/09

С като Слънце. И като Случване

0

Слънце. Сърце. Събота. Срещи. Синхроничност. Споделяне. Съкровища. Сладолед. Хубавите неща започват със "С".
Защото другото име на Живота е Случване. :)

Рисунка: Здравко Денев