2019/06/24

Еньовден

0

Душите на билките шепнат лековити вълшебства. Еньови щерки из росни поляни се гонят, дорде денят завие последното слънце. С мълчана вода самодиви за бъдно наричат, по китки гадаят за обич. Магична кордела венеца от китки завързва, зло да не стига поръсени с жива водица. И в Тишина да се случва магия, що сили възвръща, здраве укрепва и топлото пази. Че само Слънце кога си има, човек може света да прегръща...