2019/04/19

Зеленото е равно на живот

0

Зеленото днес ще скътва в пазвите си влага от преливащи облаци. Толкова са възхитителни дъждовните капки, миг преди да се хвърлят към земята... Сякаш събират в себе си колкото може повече от света. За да отнесат със себе си образа му... красив и пречистен. Секунда по-късно ги няма. Свят земята напоява, за да се роди нов. Толкова много вълшебство в само един миг, крехък като пулс отляво.
Зеленото е равно на живот. И на обич. 💖


Снимка: личен архив